AKCJA SZTUKI

AKCJA SZTUKI TO autorski projekt kuratorski rozumiany szeroko, jako łącznik wszelkich dzieł i postaw. U podstaw scenariusza projektu jako całości oraz każdej z wystaw osobno leży idea współistnienia, przenikania się i łączenia właściwości różnych mediów i wyborów artystycznych, ale także wychodzenia poza utarte schematy i oswojone metody. Ważne jest, aby tradycja nie zamknęła nas na nowoczesność, ale i to, by nowy paradygmat sztuki nie zawłaszczył pola sztuki.

Dotąd odbyły się dwie edycje projektu:

 • Akcja Sztuki > Kobiety [01-12.2009-31.01.2010] prezentując twórczość malarską artystek związanych z Tychami dowiodła, że poprzez malarstwo rozumiane klasycznie można mówić o współczesności.
 • Akcja Sztuki > Nowe [01-12.2010-31.01.2011] zaproponowała spotkania z artystami, którzy wybrali nowe strategie twórcze, odmienne dziedziny i techniki. Tyszanie mogli zapoznać się z najnowszymi zjawiskami w sztuce współczesnej. Poprzez prace, które przekraczają tradycyjnie rozumiane granice sztuk wizualnych zobaczyli to, co w polskiej sztuce współczesnej najważniejsze i najlepsze.

Akcja Sztuki zamierza być przewodnikiem po polu sztuk wizualnych. Wystawom każdej edycji projektu towarzyszą wykłady i warsztaty, przeglądy filmów, spotkania autorskie i panele dyskusyjne. Pokłosiem każdej edycji są artykuły, eseje, teksty o sztuce. Wydajemy publikacje drukowane prezentujące twórczość uczestników projektu. Dokumentujemy i utrwalamy wydarzenia.

I edycja
AKCJA SZTUKI > KOBIETY

Beata Wąsowska – Koncepcja, koordynacja projektu, kurator wystawy, projekt identyfikacji wizualnej, projekty graficzne, teksty, dokumentacja fotograficzna.

MIEJSCE: Galeria „Pod Dachem”, Miejskie Centrum Kultury w Tychach.
PARTNERZY: I LO im. L. Kruczkowskiego, SM OSKARD, Teatr Mały w Tychach.
Koordynator ds. public relations – Małgorzata Krzanowska.

Goście: prof. Janusz A. Włodarczyk, architekt jeden z projektantów Tych; dr Krzysztof Bierwiaczonek; Ewa Niewiadomska szefowa redakcji kultury Polskie Radio Katowice; Jolanta Pierończyk Dziennik Zachodni, Agnieszka Wąsowska.

Mecenas projektu: Soroptimist International klub w Tychach.

Identyfikacja wizualna projektu: Beata Wąsowska przy współpracy Ewy Matras i Emilii Posyłek.
Patronat medialny: Radio Katowice, Czasopismo „Śląsk”, Lady’s Club, Twoje Tychy, oraz portale: www.tychy.pl, www.independent.pl, www.rekomendacje.net, www.kocham.tychy.pl, www.silesiakultura.pl, www.bialo-czerwona.pl

Oficjalna strona projektu: www.akcjasztuki.pl

W ramach projektu w galerii „Pod Dachem” Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przez dwa miesiące od 01 grudnia 2009 do 31 stycznia 2010 prezentowana była wystawa malarstwa, rysunku i grafiki artystki związanych z Tychami. Wystawie towarzyszyły warsztaty artystyczne i dziennikarskie, wykłady o sztuce i wizualności przestrzeni: „Tychy, tożsamość i architektura”, „Pejzaż w malarstwie”, Portret kobiety w sztuce: mitologiczna bogini, ikona pop kultury, czy Matka Boska?” oraz blok filmowy , który zaprezentował filmy z udziałem „kiedyś” tyszanki Kamilli Baar.

Warsztaty odbywały się w czwartki w grudniu 2009 i styczniu 2010.

Wystawę oraz wydarzenia projektu (warsztaty, wykłady i spotkania) uzupełniało szereg wydawnictw i publikacji. Ukazywały się artykuły i audycje poświęcone artystkom biorącym udział w projekcie.

Pokłosiem projektu jest dokumentacja filmowa i fotograficzna jego wydarzeń. Materiały organizatora oraz udostępnione przez uczestników oraz publiczność projektu.

II edycja

AKCJA SZTUKI > NOWE

Beata Wąsowska – Koncepcja projektu, koncepcja gry „ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE”, koordynacja projektu, kurator wystaw projektu, projekt identyfikacji wizualnej, projekty graficzne, teksty, dokumentacja fotograficzna.

MIEJSCE: MUZEUM MIEJSKIE w Tychach, Galeria OBOK, Teatr Mały, Galeria Sztuki „POD DACHEM”, Galeria Sztuki MIRIAM, pasaż kultury ANDROMEDA, galeria klubu SKUP KULTURY”, galeria SDK TĘCZA TSM OSKARD, galeria NA PIĘTRZE, Semar, Galeria SZKOLNA I LO im. L. Kruczkowskiego, MBP (biblioteka centralna), pracownie artystów,

ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, URZĄD MIASTA TYCHY

W okresie od 01.12.2010 do 31.01.2011 odbyło się 11 wystaw, warsztaty artystyczne i dziennikarskie, gra miejska, Kino>NOWE<Galeria, panele dyskusyjne, oprowadzania po wystawach. Pokazy prezentowane w różnych punktach miasta i przestrzeniach wystawienniczych.

W projekcie brała udział czołówka polskich artystów młodego i średniego pokolenia, klasycy i nestorzy polskiej sztuki. Prezentowaliśmy prace z kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Śląskiego, uznanych twórców, wykładowców ASP i innych uczelni, twórców niezależnych, uczniów. Odbiorca zobaczył instalacje, asamablaż, kolaż, digrafię i eksperyment w fotografii cyfrowej, found footage, sztuka wideo, film montażowy, liberatura oraz inne nowe zjawiska artystyczne.

Gośćmi wydarzeń projektu byli wybitni przedstawiciele nauki i kultury: Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, dr Łukasz Guzek, Jarosław Jędrysik, Maciej Melecki, dr Agnieszka Nieracka, Ewa Niewiadomska, Krzysztof Siwczyk, Magdalena Ślawska, Arkadiusz Trzebuniak, dr Piotr Zawojski.

Partnerami projektu były gminne instytucje kultury (Muzeum Miejskie, Teatr Mały, Miejska Biblioteka Publiczna), tyskie placówki oświatowe (szkoły i domy kultury: I LO. Im. L. Kruczkowskiego), Galerie prywatne, spółdzielcze (Galeria Sztuki Miriam, Galeria Semar, SDK Tęcza i Orion, Skup Kultury).

WYDARZENIA PROJEKTU:

prezentacje sztuki:

 • SIGNUM TEMPORIS – Ekspozycja połączy dzieła sztuki najnowszej z dziełami klasyków awangardy udostępnionymi przez Muzeum Śląskie w Katowicach, krakowską Cricotekę i Muzeum Miejskie w Tychach ((Jan Berdyszak, Jerzy Bereś, Edward Dwurnik, Andrzej Gieraga, Edward Hantulik, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, P.C. Kowalski, Natalia LL, Zenon Moskwa, Adam Myjak, Jerzy Nowosielski, Maria Pinińska – Bereś, Jacek Rykała, Zygmunt Stuchlik, Andrzej Szczepaniec, Andrzej Urbanowicz, Ryszard Winiarski). Pracę video „KrewPoety” Lecha Majewskiego.). Zaprezentowano pracę video „KrewPoety” Lecha Majewskiego.
 • MUZEUM SZTUKI ZDEPONOWANEJ – Robert Kuśmirowski.
 • ARCHINOTATNIK – Janusz A. Włodarczyk – fotografie.
 • NOWE SŁOWO I DZIEŁO. „Od-nowa przestrzeni. Sztuka instalacji jako formuła łącząca nowoczesność i ponowoczesność.” Anna Kutera, Adam Klimczak, Sławomir Sobczak. Kurator Łukasz Guzek.
 • KARTONTEKA – Bogdan Korczowski – obrazy oraz zdjęcia spektakli Tadeusza Kantora z cyklu “Ulica Tadeusza Kantora”.
 • NOWE RZECZY – Gabriela Kiełczewska-Słowikowska, Bogdan Kosak – instalacje ceramiczne.
 • WIDZENIE – Bartosz Palej – fotografie.
 • KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI – Anna Majka Czech, książka artystyczna.
 • NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW – Robert Skitek i młodzi tyscy architekci Łukasz Łyduch, Szymon Bańka, Maciej Dyląg, Marta Hausman, Robert Wilczok.
 • NIE BEZ KOZYRY – Beata Wąsowska.
 • PRZEKRACZANIE – Beata Wąsowska.

KINO > NOWE < GALERIA

Kurator: Agnieszka Wąsowska.

Przegląd filmowy. Pokaz filmów oraz dyskusja. Goście: dr Agnieszka Nieracka, dr Piotr Zawojski.

 • Poprzez film montażowy i sztukę video prześledzimy drogę twórców filmu z kina do galerii sztuki, a artystów z galerii sztuki do kina.
 • Szklane usta” – Lech Majewski.
 • Video z kolekcji Zachęty.

OKA-LECZENIE
LIBERATURA – Dyskusja panelowa połączona z wystawą książki liberackiej.
Goście: Zenon Fajfer, Katarzyna Bazarnik, Krzysztof Siwczyk, Maciej Melecki.

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

 • INFORMACJA A PUBLICYSTYKA – prowadzenie Magdalena Ślawska.
 • TERMINATOR – Słowa i frazy kluczowe sztuki współczesnej – prowadzenie Beata Wąsowska.
 • WYWIAD – prowadzenie Magdalena Ślawska doktorantka UŚ.
 • SZTUKA MÓWIENIA O SZTUCE – dziennikarstwo radiowe – prowadzenie szefowa redakcji kultury Ewa Niewiadomska, Polskie Radio Katowice.
 • FELIETON – prowadzenie redaktor naczelny GTR „Echo” Jarosław Jędrysik.
 • RECENZJA – prowadzenie Arkadiusz Trzebuniak, doktorant UŚ.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

 • OBIEKTY NIEMOŻLIWE – warsztaty inspirowane pracami Tadeusza Kantora.
 • KARTONTEKA – warsztaty inspirowane „Kartonteką” Bogdana Korczowskiego.
 • NOWE RZECZY – dzień otwarty w studio ceramiki artystycznej.
 • NOWE we wnętrzu użyteczności publicznej.
 • SZTUKA KOLAŻU.
 • INFORMEL – sztuka i przypadek.
 • Oprowadzanie po wystawie SIGNUM TEMPORIS.

ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE – gra miejska Beaty Wąsowskiej.

PUBLIKACJE TOWARZYSZĄCE WYDARZENIOM PROJEKTU:

 • tradycyjne: broszury naukowe, katalog podsumowujący projekt ISBN 978-83-911728-1-0, kartki autorskie, kartki świąteczne, ulotki, zakładki, certyfikaty, udziały, mapki, plakaty, afisze, banery, standy i inne.
 • cyfrowe: oficjalna strona projektu www.akcjasztuki.pl, blog, strona warsztatów, ISSUE, Facebook, Instagram, CD, banery i inne.
 • Omówienia i recenzje.

DOKUMENTACJA: wszystkie wydarzenia projektu będą udokumentowane na zdjęciach i filmach, opublikowane w katalogach, folderach, w Internecie i na CD. Dokumentacja będzie przekazana do Muzeum Miejskiego w Tychach, oraz zgłoszona do Festiwalu „Sztuka i Dokumentacja”.