Ecce Homo

Wpisani w krajobrazy lub wnętrza, w przenikające się plany. W relacji z otoczeniem stanowimy równoprawny element, nic więcej. Uzmysławia to barwna architektura malarskiego przedstawienia.